Piše: Tamara Topo, listopad 2023.

 • Jedinstvena špranca nekog ugovora ne postoji
 • Ugovorom se preuzimaju određene pravne obveze i prava
 • Pomoć pri sastavljanju Ugovora o najmu nekretnine, stana 

 

Ukoliko čitate ovaj članak, vjerojatno ste tražili primjer ugovora za najam nekretnine (recimo ugovor za najam stana), tj. „šprancu ugovora o najmu“.

Jedinstvena špranca nekog ugovora ne postoji kao što ne postoje dvije identične nekretnine, osobe, njihove okolnosti, detalji dogovora i sl.

Predlošci ugovora dostupni online, prikazuju detalje nekog drugog (tuđeg) sporazuma i sadrže specifičnosti konkretno za taj dogovor, koji možda nije primjenjiv u vašem slučaju a moguće nedostaje drugih korisnih i obveznih elemenata koje bi bilo i poželjno i potrebno ugraditi u Ugovor.

Što je zapravo Ugovor?

 

 • Pravni dokument (pravni posao) koji predstavlja pravno obvezujući sporazum (suglasno očitovanje volja) između dviju ili više strana koje su se suglasile o određenim uvjetima i obavezama
 • Ugovorne strane ugovorom preuzimaju određene pravne obveze i imaju određena prava u skladu s dogovorenim uvjetima, i u skladu s važećim zakonima i propisima
 • Bit ugovora je sporazum
 • Cilj ugovora je pružanje adekvatne pravne zaštite ugovornim stranama u slučaju nesuglasica ili problema tijekom najma
 • Ugovor zahtijeva pristanak i pravnu sposobnost svih uključenih strana da ga sklope te zakonit cilj i predmet, da bi bio valjan
 • Kršenje ugovora od bilo koje strane, može rezultirati pravnim posljedicama, uključujući tužbe i naknade štete

 

Ugovor o najmu stana i sastavljanje

Piše: Tamara Topo, listopad 2023.

 

 • Pravni dokument koji regulira odnos između najmodavca (osobe koja iznajmljuje stan) i najmoprimca (osobe koja unajmljuje stan)
 • Utvrđuje jasno definirane uvjete najma, prava i obveze te se koristi kao pravna zaštita za obje strane tijekom trajanja najma
 • Precizan, pregledan i razumljiv sadržaj, kako bi se izbjegle moguće nesuglasice
 • Sukladan važećim zakonima i propisima kako bi pružio adekvatnu pravnu zaštitu ugovornim stranama, u slučaju nesuglasica ili problema tijekom najma

 

Bitne informacije koje Ugovor o najmu stana treba sadržavati

 

 • Identifikacija ugovornih strana: osobni podaci najmodavca i najmoprimca, provjeriti da li je najmodavac stvarni vlasnik nekretnine (stana) ili postoji punomoć koju je potrebno unijeti u Ugovor, da li će se stanom koristiti najmoprimac ili netko drugi
 • Opis nekretnine: na način kako je evidentirana u zemljišnim knjigama
 • Datum ugovora: datum sklapanja (potpisivanja) može biti različit od datuma početka najma – obratiti pažnju da li u tom vremenskom razdoblju može doći do odustajanja i što u tom slučaju
 • Trajanje najma: navesti datum početka najma, vremenski rok može biti određen ili neodređen, a ako postoji opcija obnove ugovora, uvjeti bi trebali biti jasno navedeni
 • Visina najma: utvrditi cijenu mjesečne najamnine, način i rok plaćanja
 • Garantni polog: da li postoji, koliko iznosi, način isplate, čemu služi tj što točno pokriva, pod kojim uvjetima i u kom trenutku se vraća/umanjuje/gubi
 • Prava i Obveze: jasno i transparentno odrediti sva prava i obveze ugovornih strana, uključujući održavanje stana, troškove režija, popravke i sl., u skladu s pozitivnom praksom i Zakonom
 • Posebni uvjeti: ukoliko postoje i koji se odnose na vašu konkretnu situaciju
 • Raskid Ugovora: Precizno definirati postupak i uvjete raskida ugovora, otkazni rok, grubo kršenje ugovornih obveza i posljedice, sve u skladu s pozitivnom praksom i zakonskim okvirima
 • Potpisi Stranaka: Potpisi i datum potpisivanja obje strane kako bi ugovor bio pravno valjan

 

Ugovor o najmu trebao bi biti sastavljen jasno i precizno, kako bi se izbjegle moguće nesuglasice između najmodavca i najmoprimca te osigurala zakonita i pravedna dokumentacija.