Što radimo

Što radimo

1 PRIPREMA I DIJAGNOSTIKA

Dijagnostika stanja nekretnine i dokumentacije

Dijagnostika uključuje pregled dokumentacije i stanja nekretnine na temelju kojeg izrađujemo popis potrebnih i preopručenih radnji za pripremu nekretnine za tržište prodaje/najma.

Savjetovanje i preporuke za pripremu nekretnine za tržište, Procjena tržišne vrijednosti

Upoznajemo vas s procesom prodaje/najma, savjetujemo i informiramo o kretanju investicijskih vrijednosti nekretnina (uz mogućnost procjene od strane ovlaštenog procjenitelja) te o pravima, obvezama i uređenju međusobnih odnosa ugovornih strana sukladno zakonskoj regulativi.

Opremanje – usluga uređenja stanova za najam/prodaju 

Pružamo usluge unutarnjeg uređenja stanova za najam/prodaju na temelju poznavanja tržišnih potreba. Opremanje se može odnositi na izradu popisa eventualnih poboljšanja općega stanja nekretnine i dojma radi postizanja više vrijednosti, organizaciju manjih popravaka, kao i na izradu idejnog rješenja te kompletne adaptacije stana.

2 PREZENTACIJA I PRODAJA

Tržišni nastup prema STANOLOVKE KONCEPTU

Za svaku nekretninu kreiramo detaljni prezentacijsko-prodajni opis nekretnine prema STANOLOVKE KONCEPTU, zajedno sa stručno kadriranim fotografijama, obrađenim i prilagođenim za digitalno oglašavanje.

Suradnja s kupcima/najmoprimcima

Organiziramo stručne prezentacije nekretnine zainteresiranim kupcima/najmoprimcima.

Analitika i mjerenje uspješnosti

Vršimo analitiku i mjerenje uspješnosti na temelju čega kontinuirano savjetujemo naše klijente o mogućim poboljšanjima i promjenama strategije. Redovito šaljemo izvještaje o napretku prodajnog procesa.

3 PROVEDBA I PREDAJA

Pregovaranje, izrada Plana i hodograma prodaje

Vodimo pregovore s kupcima/najmoprimcima s ciljem postizanja optimalnog pravnog okvira. Izrađujemo plan i hodogram prodaje te koordiniramo sve faze procesa do realizacije.

Pravni aspekt realizacije

U suradnji s odvjetničkim timom izrađujemo kompletnu pravnu dokumentaciju potrebnu za realizaciju (predugovori, ugovori, specijalne punomoći, tabularne izjave, i dr.).

Individualizirana primopredaja

Organiziramo primopredaju nekretnine s izradom individualiziranog zapisnika za svaku pojedinu nekretninu.